FM 96.7 / AM790 온라인 방송 | 보이는 라디오

뮤니티 | 행사알림

커뮤니티 | 행사알림

Total 53
Number Title Author Date Votes Views
Notice
증오범죄 피해 예방요령_연락처
jinha | 2021.07.09 | Votes 0 | Views 8966
jinha 2021.07.09 0 8966
37
(쿠폰) KokeeTea – Johns Creek지점 20%할인 행사
KokeeTea | 2022.09.13 | Votes 0 | Views 2051
KokeeTea 2022.09.13 0 2051
36
2022 애틀랜타 코리안 페스티발
dasomweb | 2022.08.16 | Votes 0 | Views 3058
dasomweb 2022.08.16 0 3058
35
9월7일~8일 코리안페스티벌
king | 2022.07.29 | Votes 0 | Views 2362
king 2022.07.29 0 2362
34
세계 한상대회후원 및 애틀랜타 상공회의소 발전기금마련 골프대회
king | 2022.03.31 | Votes 0 | Views 5117
king 2022.03.31 0 5117
33
조지아 교회대항 족구대회
yousmall | 2022.03.31 | Votes 0 | Views 4479
yousmall 2022.03.31 0 4479
32
케빈스초이스 오픈기념 세일 이벤트 (한국산간장게장!+명란젓!)
kevinschoice | 2022.03.29 | Votes 0 | Views 5397
kevinschoice 2022.03.29 0 5397
31
나라사랑 어머니회 HOME COMMING
king | 2022.03.24 | Votes 0 | Views 4539
king 2022.03.24 0 4539
30
애틀랜타총영사관 ‘2022년도 상반기 순회영사 계획
king | 2022.03.22 | Votes 0 | Views 4459
king 2022.03.22 0 4459
29
조지아 교회대항 족구대회
yousmall | 2022.03.21 | Votes 0 | Views 3478
yousmall 2022.03.21 0 3478
28
소리엘 사랑 나눔 콘서트~~
hyong0817 | 2021.12.13 | Votes 0 | Views 19935
hyong0817 2021.12.13 0 19935
27
월남참전용사회 회장 이  취임식 12월 11일 오후 4시
king | 2021.11.11 | Votes 0 | Views 22219
king 2021.11.11 0 22219
26
OK 농장..한국고구마 행사에 다녀가신분 모두 감사합니다
장터지기 | 2021.09.28 | Votes 0 | Views 25202
장터지기 2021.09.28 0 25202
25
◆◆◆ 미대입시전문<난아트 미술학원> 온라인 강의 안내 ◆◆◆
난아트미술학원 | 2021.09.24 | Votes 0 | Views 40528
난아트미술학원 2021.09.24 0 40528
24
9월 25일, 26일 애틀란타 코리안 페스티벌 족구 대회
yousmall | 2021.09.17 | Votes 0 | Views 28602
yousmall 2021.09.17 0 28602
23
2021년도 애틀랜타 복음화 대회 10월 15일(금) – 17일(주일),
king | 2021.08.26 | Votes 0 | Views 19107
king 2021.08.26 0 19107